KONTAKTI

Viktor Fortin

Direktor
  +38628700266

Cvetka Slabe Jug

Prodaja
  +38628700271

Aleš Kajzer

Nabava
  +38628700231

Borut Simonovič

Priprava dela, investicije
  +38628700282

Davorin Vončina

Kadri
  +38628702377

Jure Popovič

Tehnologija
  +38628700544

Branko Justinek

Proizvodnja
  +38628700544

Miloš Jovan

Vzdrževanje
  +38628700287

Štefka Pinter

Računovodstvo
  +38628700280

Barbara Pratneker

Vodja komercialne operative in strateške nabave
  +38628700284